Grondstofprijzen 2021 papier, karton en kunststof

Stijgende grondstofprijzen

De grondstoffenmarkten zijn het afgelopen jaar, mede door de effecten van de coronacrisis, flink in beweging geweest. Nadat de grondstofprijzen voor een langere tijd redelijk stabiel zijn geweest, begon deze in 2020 te fluctueren en zien we sinds eind 2020 forse stijgingen. Hieronder een korte toelichting voor de twee belangrijkste grondstoffen voor onze markt; papier en kunststof.

Grondstofprijzen papier & karton

De vraag naar papier stijgt enorm. Deze vraag is te herleiden naar de toename van de vraag naar (e-commerce) verzendverpakkingen en tevens door de verduurzaming waarbij karton als alternatief voor kunststof wordt ingezet.

Daarnaast is er in diverse landen een probleem met het inzamelen van oud papier. Hierdoor komt de stroom van gerecycled papier niet op gang. Al deze ontwikkelingen hebben gezorgd voor een forse verhoging van de prijzen voor papier en karton in het laatste kwartaal van 2020. In januari en februari 2021 is deze stijging verder doorgezet.

grondstofprijzen

Grondstofprijzen kunststof

De laatste weken is het erg onrustig op de grondstoffenmarkt voor kunststof met als gevolg ook daar stijgende prijzen en beperkte beschikbaarheid. Deze situatie wordt onder andere veroorzaakt door productieverstoringen bij de petrochemische bedrijven en een hoge vraag uit Azië. De prijzen van LDPE zijn als gevolg hiervan in de laatste maanden fors gestegen en het einde lijkt nog niet in zicht. Daarnaast is het een uitdaging om grondstoffen op tijd en volledig te ontvangen, er dreigt dus een schaarste te ontstaan.

 

Transport vanuit Azië

De handel in Azië heeft in 2020 gedeeltelijk stil gelegen, maar dit groeit sinds eind 2020 weer terug naar het oude niveau, waardoor er een groot tekort is aan containers. Vanwege het enorme tekort wereldwijd aan containercapaciteit zijn de transportprijzen inmiddels exorbitant gestegen en is de reële verwachting dat dit nog maanden zal aanhouden.

BVP adviseert alternatieven

De stijgende grondstofprijzen en beperkte voorraden vragen om een creatieve instelling en flexibele oplossingen. BVP denkt daarin mee en adviseert. Denk hierbij bijvoorbeeld aan handwikkelfolie zoals de ENO®Xtrem. Deze folie is op het moment van schrijven beter verkrijgbaar en financieel aantrekkelijker dan reguliere handwikkelfolie.

Grondstofprijzen ontwikkeling

De papiermarkt laat al langer een groot tekort zien, wat eerder zal toenemen dan afnemen. Zo publiceerden we op 20 februari 2018 al eens dit bericht over de toenmalige groei van de grondstofprijzen voor papier en karton. Al jaren zien we een groei in prijzen, waarvoor diverse oorzaken te noemen zijn.

Meer informatie

Benieuwd naar onze manier van werken? Kijk dan eens hier https://www.bvp.nl/over-bvp/toegevoegde-waarde/ of neem direct contact op met één van onze experts! Ook posten we regelmatig over marktontwikkelingen. Lees bijvoorbeeld over de verduurzaming van de verpakkingsbranche.