Overzicht Nieuws

Grondstofprijzen 2021 papier, karton en kunststof

Update – grondstofprijzen augustus 2021

Stijgende grondstofprijzen

De grondstoffenmarkten zijn het afgelopen jaar, mede door de effecten van de coronacrisis, flink in beweging geweest. Nadat de grondstofprijzen voor een langere tijd redelijk stabiel zijn geweest, begon deze in 2020 te fluctueren en zien we sinds eind 2020 forse stijgingen. Hieronder een korte toelichting voor de twee belangrijkste grondstoffen voor onze markt; papier en kunststof.

Grondstofprijzen papier & karton

De vraag naar papier stijgt enorm. Deze vraag is te herleiden naar de toename van de vraag naar (e-commerce) verzendverpakkingen en tevens door de verduurzaming waarbij karton als alternatief voor kunststof wordt ingezet.

Daarnaast is er in diverse landen een probleem met het inzamelen van oud papier. Hierdoor komt de stroom van gerecycled papier niet op gang. Al deze ontwikkelingen hebben gezorgd voor een forse verhoging van de prijzen voor papier en karton in het laatste kwartaal van 2020. In januari en februari 2021 is deze stijging verder doorgezet.

grondstofprijzen

Meer informatie over de stijgende prijzen voor karton leest u in dit artikel van het FD.

Grondstofprijzen kunststof

De laatste weken is het erg onrustig op de grondstoffenmarkt voor kunststof met als gevolg ook daar stijgende prijzen en beperkte beschikbaarheid. Deze situatie wordt onder andere veroorzaakt door productieverstoringen bij de petrochemische bedrijven en een hoge vraag uit Azië. De prijzen van LDPE zijn als gevolg hiervan in de laatste maanden fors gestegen en het einde lijkt nog niet in zicht. Daarnaast is het een uitdaging om grondstoffen op tijd en volledig te ontvangen, er dreigt dus een schaarste te ontstaan.

Grondstofprijzen kunststof

Transport vanuit Azië

De handel in Azië heeft in 2020 gedeeltelijk stil gelegen, maar dit groeit sinds eind 2020 weer terug naar het oude niveau, waardoor er een groot tekort is aan containers. Vanwege het enorme tekort wereldwijd aan containercapaciteit zijn de transportprijzen inmiddels exorbitant gestegen en is de reële verwachting dat dit nog maanden zal aanhouden.

BVP adviseert alternatieven

De stijgende grondstofprijzen en beperkte voorraden vragen om een creatieve instelling en flexibele oplossingen. BVP denkt daarin mee en adviseert. Denk hierbij bijvoorbeeld aan handwikkelfolie zoals de ENO®Xtrem. Deze folie is op het moment van schrijven beter verkrijgbaar en financieel aantrekkelijker dan reguliere handwikkelfolie.

Grondstofprijzen ontwikkeling

De papiermarkt laat al langer een groot tekort zien, wat eerder zal toenemen dan afnemen. Zo publiceerden we op 20 februari 2018 al eens dit bericht over de toenmalige groei van de grondstofprijzen voor papier en karton. Al jaren zien we een groei in prijzen, waarvoor diverse oorzaken te noemen zijn.

Meer informatie

Benieuwd naar onze manier van werken? Kijk dan eens hier https://www.bvp.nl/over-bvp/toegevoegde-waarde/ of neem direct contact op met één van onze experts! Ook posten we regelmatig over marktontwikkelingen. Lees bijvoorbeeld over de verduurzaming van de verpakkingsbranche. 

Update augustus 2021 – Stijgende lijn prijzen en levertijden papier en kunststof zet door

grondstofprijzen 2022

De prijzen en levertijden van papier en kunststof zet door. Bekijk hieronder meer informatie over de actuele grondstofprijzen.

Extreme ontwikkelingen grondstoffenmarkt

De extreme ontwikkelingen op de grondstoffenmarkt zijn nog steeds aan de orde van de dag zijn. Daarom vinden we het van waarde om u een update te geven over de gevolgen voor de afname van papieren- en kunststof producten. Eerdere berichtgeving met uitleg over de oorzaken van deze extreme ontwikkelingen, kunt u hierboven vinden en op onze social media kanalen. Tevens wijzen we u op een artikel van het FD over de krapte op de kartonmarkt. Bekijk ook eens onderstaande video over de stijgende grondstofprijzen.


Prijzen en levertijden in stijgende lijn

Wereldwijd is er een groot tekort aan grondstoffen en productiecapaciteit voor papieren- en kunststof producten. Dit resulteert al geruime tijd in enorme prijsstijgingen en hoge levertijden voor papier en kunststof. De economie is groeiende en de verwachting is dat deze situatie nog zeker het hele jaar aanhoudt. BVP hanteert sinds maart dit jaar dagprijzen voor alle papieren- en kunststof producten. Gezien de huidige ontwikkelingen zullen we dit voor alsnog moeten blijven hanteren. Uiteraard blijven we er alles aan doen om de hoge prijzen en lange levertijden zoveel mogelijk te beperken. Bijvoorbeeld door alternatieve producten aan te bieden of om slim om te gaan met voorraadhouding en productieplanning.

Graag willen we u erop attenderen dat, in verband met de eindejaarsdrukte, het van groot belang is om uw bestellingen en reserveringen vooruitlopend op deze periode, zo snel mogelijk aan ons door te geven.

Nog steeds geldt dat een maximale inspanning geen garantie biedt op de uitkomst.

BVP denkt in oplossingen

Ook nu willen we weer benadrukken dat we ons ervan bewust zijn dat deze situatie voor niemand wenselijk is. Onze accountmanagers en ons team van de backoffice staan ten alle tijden voor u klaar om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. We zullen u steeds zo tijdig mogelijk informeren als er veranderingen zijn in de situatie, ook omtrent uw aanvragen en bestellingen.

Tot slot: het afgelopen half jaar is ons oplossend vermogen regelmatig stevig aan de tand gevoeld en hebben we verhitte momenten gekend. Gelukkig kunnen we u berichten dat mede door de toegewijde inzet en medewerking van collega’s, klanten en leveranciers, we ons er goed doorheen hebben geslagen. Dit geeft ons, en hopelijk u ook, goede moed en vertrouwen voor de tijd die nog komen gaat.

We zijn dankbaar voor dit vertrouwen en voor uw begrip.

Het meest recente bericht over deze marktontwikkelingen