Overzicht Nieuws

Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) goedgekeurd

Het voorstel met nieuwe regels voor duurzame verpakkingen en minder verpakkingsafval is door een ruime meerderheid van de Europese Commissie goedgekeurd. Het doel van de PPWR is om de groeiende hoeveelheid afval tegen te gaan, een gelijk speelveld van regels te creëren in de Europese verpakkingsbranche en de circulaire economie te stimuleren. Zo wil de EU dat de hoeveelheid verpakkingen in 2030 met 5% is gedaald, in 2035 met 10% en in 2040 met 15%.

De EU wil dit realiseren door:

  • Te eisen dat alle verpakkingen recyclebaar zijn;
  • De aanwezigheid van schadelijke stoffen tot een minimum te beperken;
  • Onnodige verpakkingen te verminderen;
  • Het gebruik van gerecycleerde inhoud te stimuleren;
  • De inzameling en recycling van verpakkingen te verbeteren.

Bovenstaande betekent dat vanaf 1 januari 2030 waarschijnlijk bepaalde soorten plastic wegwerpverpakkingen verboden worden, zoals:

  • Verpakkingen voor onbewerkte, verse groenten en fruit;
  • Verpakkingen voor voedsel en dranken die worden gevuld en gebruikt in cafés en restaurants;
  • Afzonderlijke porties voor o.a. specerijen, sauzen, koffiemelk en suiker;
  • Miniatuurverpakkingen voor toiletartikelen bij (vakantie)accommodaties;
  • Zeer lichte plastic draagtassen met een dikte van minder dan 15 micron.

Op termijn worden bedrijven ook verplicht om inzichtelijk te maken waarom er voor een specifieke verpakking is gekozen.

Let op: het gaat om een voorlopig akkoord van de Europese Commissie. Het akkoord moet ook formeel goedgekeurd worden door de Europese Raad, voordat de PPWR in de praktijk wordt gebracht.

Het akkoord op het voorstel van de PPWR laat zien dat de Europese Commissie de waarde van herbruikbare en eenmalige verpakkingen ziet om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Een goed inzamelsysteem voor zowel herbruikbare als eenmalige verpakkingen is daarbij een belangrijke voorwaarde.

Lees hier het officiële persbericht van het Europees Parlement.

Heb je specifieke vragen over de PPWR? Neem dan contact op met Johan vlot (jvlot@bvp.nl) of Leen van Bochove (lvanbochove@bvp.nl). We helpen je graag voor meer duidelijkheid!