Duurzaam ondernemen = duurzaam omgaan met elkaar

Als je ons volgt, weet je dat wij veel met duurzaamheid bezig zijn. Duurzaamheid gaat verder dan ons productgebruik of onze duurzame manier van werken. Daar hoort ook de zorg voor elkaar en voor het milieu bij. En dat zie je terug in een aantal aspecten van ons bedrijf. Laat ons je meenemen in onze zienswijze, omdat we hopen dat we je daarmee kunnen inspireren.

Zorg voor collega’s

Duurzaam ondernemen betekent ook oog hebben voor elkaar. Dat we het als collega’s goed hebben met elkaar vinden we belangrijk en daar besteden we dan ook bewust tijd aan. Regelmatig regelt onze PV een heerlijke lunch die we met elkaar eten, zodat we het ook over andere zaken hebben dan klant- en verpakkingsvraagstukken. In de pauzes wordt er fanatiek getafelvoetbald en getafeltennist. Is er een BVP’er jarig, dan nemen we de tijd om dat met elkaar te vieren. Zit je in een lastige privé-situatie, dan begrijpen we het als je focus net even anders ligt dan normaal. Er is veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van BVP’ers, zowel op persoonlijk als op zakelijk vlak. Mensen in hun kracht zetten, dat doen we graag. Ook als dat soms betekent dat het buiten BVP is. Maar we doen er natuurlijk alles aan om dat te voorkomen…

Zorg voor je medemens

We gaan verder dan alleen het besteden van onze tijd en geld aan ons of onze mensen. Zo gaan wij alleen partnerships aan met organisaties die zorgvuldig omgaan met mensenrechten. Daarnaast steunen we met een gedeelte van onze winst stichtingen die zich inzetten voor onze medemensen. Twee van deze stichtingen brengen we graag onder je aandacht.

Stichting de Hoop

Sinds wij ons in Dordrecht gevestigd hebben, steunen wij stichting De Hoop. Dat doen wij omdat we, zoals ze dat zelf verwoorden op hun website, “samen geven om wie verlangt naar een nieuw leven”. Meer informatie over deze stichting vind je op: https://www.vriendenvandehoop.nl/.

Stichting Anders

Stichting Anders zet zich samen met ondernemers in voor hulpbehoevenden. Daarbij kunnen ondernemers zich met hun producten, diensten of in financieel opzicht inzetten voor individuen of organisaties, zoals bijvoorbeeld het Leger des Heils en VluchtelingenWerk Nederland. Als BVP hebben we o.a. op de volgende manieren bijgedragen aan Stichting Anders:

  • Voor het Leger des Heils hebben we speeltoestellen gefinancierd voor een opvanghuis voor moeder met kinderen. Deze speeltoestellen hebben we vervolgens met een aantal BVP’ers geplaatst.
  • Voor het Leger des Heils hebben we een avondje uit voor daklozen gefinancierd. Die vraag kwam nadat daklozen hadden aangegeven graag een keer uit eten en naar de bioscoop te willen.

Meer informatie over deze stichting vind je op: https://stichtinganders.nl/.

Naast dat we als directie onze vaste goede doelen steunen, staat er altijd een bedrag open voor goede doelen die BVP’ers aandragen. Ook stellen we aan het eind van het jaar kerstpakketten beschikbaar voor hen om weg te geven.

Geen borstklopperij, maar inspiratie

We willen hiermee natuurlijk niet zeggen: “kijk eens hoe goed we zijn!” Dat vooral niet. Wat we wél graag willen is dat je geïnspireerd wordt om verder te kijken dan alleen naar duurzaamheid in hoe je werkt.

Duurzaam ondernemen is niet wat je doet, maar wie je bent als bedrijf.