Overzicht Nieuws

Grondstofprijzen papier & karton

Wellicht is het u niet ontgaan: sinds begin 2017 stijgen de grondstofprijzen van papier en karton behoorlijk. De verwachting is dat dit in 2018 niet anders zal zijn. De oorzaken hiervan zijn divers, het is een combinatie van factoren, hieronder schetsen wij hiervan een kort beeld:

De papiermarkt laat al langer een groot tekort zien, wat eerder zal toenemen dan afnemen. Dit geldt voor gerecycled- en kraftpapier. De oorzaken hiervan zijn divers en voor producenten in ieder geval niet te beïnvloeden. Zo is er al langer een grote en toenemende vraag naar oud papier en karton vanuit het buitenland. Voorbeelden hiervan zijn de opkomende economieën in China, India en Zuidoost Azië. Wij zijn er trots op dat er in de Benelux tot wel 87% van het oud papier en karton gerecycled wordt, tot wel 8 maal toe. Veel van deze te recyclen grondstof “lekt” dus weg naar het buitenland, hierdoor lopen de papierprijzen in Europa op.

Deze ontwikkelingen zijn tevens een direct gevolg van het succes van kartonnen verpakkingen. Deze zijn duurzaam, representatief, recyclebaar en sluiten goed aan bij de te versturen producten. Daarnaast neemt de vraag toe i.v.m. de aantrekkende economie, vnl. in de e-commerce. In een markt waar de vraag groter is dan het aanbod lopen de prijzen op, ook in de kartonindustrie.

BVP denkt met u mee! Door kritisch te kijken naar de productiehoeveelheden en waar mogelijk voorraadconstructies te hanteren, zorgen we ervoor dat u zo weinig mogelijk merkt van het bovenstaande!