Overzicht Nieuws

Innovatieve verpakkingen

Een innovatieve verpakking, wat is dat eigenlijk? En wat is onze zienswijze op dit onderwerp? Je leest het in deze blog.

Wat is een innovatie (volgens BVP)?

Innoveren is het introduceren van vernieuwingen. Het is het proces van het omzetten van een creatief idee in iets dat de markt als bruikbaar en waardevol beschouwt. Innovatie gaat samen met creativiteit. Door creatief te denken kunnen originele ideeën en oplossingen bedacht worden en kan er later in het proces beter omgegaan worden met problemen en kansen die zich voordoen. Om door ons als ‘innovatieve verpakking’ te worden gekenmerkt, moet de verpakking dus bruikbaar en waardevol zijn voor de verpakkingsmarkt én de gebruikers van de producten.

Soorten verpakkingsinnovaties

Een innovatie hoeft niet alleen te betekenen het ontwikkelen van een nieuw product, oftewel een productinnovatie of verpakkingsinnovatie. Het kan ook het bereiken van een nieuwe doelgroep inhouden; marktinnovatie. Innovatie is niet altijd even goed zichtbaar. De innovatie kan ook gaan om verbeteringen in een proces binnen een organisatie, wat procesinnovatie wordt genoemd.

Er kan gesproken worden van een productinnovatie als het nieuwe product een meerwaarde oplevert. Dat kan op drie manieren:

  1. Hetzelfde product tegen een lagere prijs aanbieden, bijvoorbeeld door materiaalreductie;
  2. Met een verbeterd product beter voorzien in de klantbehoeften, bijvoorbeeld een makkelijkere opening;
  3. Een radicaal nieuw product introduceren in een nog onvervulde klantbehoefte, bijvoorbeeld de Papercooler.

Oorzaken van innovatie

Innovatie is iets van alle tijden. De wereld van verpakkingen is een dynamische markt en continue in ontwikkeling. Ontwikkelingen worden onder andere aangedreven door veranderingen in de markt, zoals de behoefte van de consument of veranderingen in de maatschappij waarop ingespeeld kan en soms moet worden. Denk daarbij aan wet- en regelgeving omtrent milieuproblematiek. Veranderende wet- en regelgeving dwingen producenten te zoeken naar alternatieve invullingen, zoals het gebruik van andere materiaalsoorten. Verpakkingsinnovaties die we tegenwoordig veel zien, spelen in op het tegengaan van bijvoorbeeld voedselverspilling, overmatig materiaal gebruik of verspillen van waardevolle grondstoffen.

Een grote verandering met invloed op de ontwikkeling van verpakkingen was de transitie van kruidenierszaken naar supermarkten. Doordat steeds meer producten werden geproduceerd voor de massa, moesten kruideniers plaatsmaken voor de supermarkt. De komst van supermarkten betekende een revolutie in verpakkingen. Waar producten bij de kruidenier nog per klant werden afgewogen en verpakt in papieren zakken, werd in de supermarkt alles in verschillende hoeveelheden voorverpakt en werd houdbaarheid waarborgen een belangrijke functie van de verpakking. Doordat het aantal soorten (variëteiten) van 1 product groeide, werd de waarde van de verpakking belangrijker. Doormiddel van de verpakking kon je je als merk onderscheiden. De verpakking moest een marketingmiddel zijn dat ervoor zorgde dat het oog van de supermarktbezoeker er naartoe getrokken werd. Bovendien kreeg een verpakking ook een informerende functie, zoals het informeren over de ingrediënten van het product.

Een voorbeeld van een verpakkingsinnovatie

Verpakkingsinnovaties hoeven niet altijd zichtbaar te zijn. Het kan bijvoorbeeld een reductie in verpakkingsmateriaal zijn. Dit is een minder zichtbare aanpassing, maar kan ervoor zorgen dat er veel verpakkingsmateriaal bespaart wordt.

Een voorbeeld van materiaalreductie vind je
in dit artikel over nanofolie.

Een voorbeeld van innovatieve verpakkingen

Ook wij bij BVP hebben te maken met veranderingen in de markt. Deze ontwikkelingen houden we goed in de gaten en hierop spelen we in. Zo is onlangs onze Papercooler op de markt gekomen: een echte verpakkingsinnovatie! Bij die ontwikkeling spelen we in op de vraag naar een duurzamer alternatief voor eps, oftewel piepschuim. Ook proberen wij met de klant materialen te reduceren en te zorgen voor het optimale product. Het grootste innovatieve aspect aan deze verpakking betreft de thermische wanden die geheel van lagen gewafeld dun papier gemaakt zijn.

 

 

Samen gaan we de uitdaging aan

Het kan zijn dat de behoefte van de markt of de situatie verandert en het noodzakelijk is om door een herontwerp of een nieuwe innovatie in te spelen op deze ontwikkeling. Samen met de klant gaat BVP de uitdaging aan en kunnen er mooie nieuwe innovatieve verpakkingen op de markt komen, waarmee is ingespeeld op de huidige ontwikkelingen in de markt en de behoeften van de consument.