Overzicht Nieuws

Nieuwe regels voor wegwerpplastic

Vanaf 1 juli 2023 gelden er nieuwe regels voor wegwerpbekers en -bakjes. Klanten van afhaal- en bezorglocaties en supermarkten betalen vanaf dat moment voor wegwerpbekers en -bakjes die plastic bevatten of maken gebruik van een herbruikbaar alternatief.

De nieuwe maatregelen zijn onderdeel van een groter geheel. Ze komen voort uit de Europese richtlijn Single Use Plastics (SUP) dat als doel heeft: de impact van wegwerpplastic op het milieu verminderen en meer plastic hergebruiken en recyclen.

Meer informatie over deze regelgeving is nu ook te vinden op minderwegwerpplastic.nl. Op deze website vind je o.a. een regelhulp waarmee zo snel mogelijk inzichtelijk wordt welke regels per doelgroep van toepassing zijn.