Overzicht Nieuws

Evalueren en inspireren – eindejaarsblog 2022

Terugblik 2022

Blijvende onrust op de verpakkingsmarkt  

Het jaar 2022 heeft zich gekenmerkt door veel en snelle veranderingen. In de eerste maanden kwam de wereld enigszins tot rust door uitzicht op de eindigende Covid-19 pandemie. Al snel daarna brak de oorlog in Oekraïne uit, ontstonden er hoge brandstof- en energieprijzen en een bijna net zo hoge inflatie. De verwachte en gehoopte rust aan het begin van 2022 bleef uit.

Ook in de verpakkingsmarkt was het in het afgelopen jaar onrustig. Wel zien we de prijzen inmiddels stabiliseren en zijn er goede, toch nog voorzichtige, vooruitzichten op dalende grondstofprijzen in 2023. De levertijden zijn al wel weer op het oude niveau, waardoor wij in staat zijn om te doen waar we goed in zijn: snel schakelen. Wanneer we terugkijken op 2022 zijn we trots op wat we hebben gerealiseerd voor onze klanten, ondanks de verschillende uitdagingen. Uiteraard was dit niet mogelijk zonder onze toeleveranciers, die zich wederom als betrouwbare en flexibele samenwerkingspartners hebben opgesteld. Dit laat zien dat een goede en duurzame relatie van onschatbare waarde is.

Verduurzamen

In 2022 hebben we aanzienlijke stappen gezet in het verduurzamen van verpakkingspakketten en -processen. Zo hebben we geïnvesteerd in productontwikkeling én kennisdeling, zodat we onze klanten continue innovatieve en duurzame oplossingen kunnen bieden. Een mooi voorbeeld hiervan is onze Papercooler; een milieuvriendelijk alternatief voor de EPS koelbox. De Papercooler is in juni 2022 bekroond met een award van het Afvalfonds Verpakkingen in de categorie ‘best recyclebare verpakking’. Het jurycommentaar: ‘’Deze innovatie maakt plastic (EPS) overbodig door geheel om te schakelen naar papier dat uitstekend gerecycled kan worden. Dit is radicaal omdenken van een compleet product.’’

Naast duurzame productontwikkeling nemen we uiteraard BVP als organisatie ook mee in het verduurzamingsproces. Zo hebben we het afgelopen jaar onze afvalstromen opnieuw ingericht en hebben we een reductie van CO2-uitstoot gerealiseerd door onder andere aanpassingen in ons wagenpark en aan ons bedrijfspand. En verduurzamen gaat bij BVP verder dan ‘planet and profit’. We zullen altijd blijven investeren in een duurzame relatie met onze medewerkers, klanten en leveranciers. Dit is een grote, zo niet de grootste kernwaarde van ons.

Qudoos

Onze zusteronderneming Qudoos bestaat inmiddels ruim een jaar. Een jaar waarin we onze werkwijze en het operationele proces verder ingericht en verfijnd hebben. We kunnen inmiddels met recht zeggen dat Qudoos een stevige basis heeft en de extra service die we bieden wordt gewaardeerd door onze afnemers. Tegelijkertijd nemen we met Qudoos ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek te geven. Het is bijzonder om te zien dat medewerkers zich in het afgelopen jaar op persoonlijk niveau hebben ontwikkeld en met elkaar vormen we inmiddels een hecht team.

Vooruitzicht 2023

Toenemende wet- en regelgeving

De toenemende wet- en regelgeving voor verpakkingen zorgt voor een blijvende onrust op de verpakkingsmarkt in 2023. Het inrichten van het verpakkingsproces wordt hierdoor steeds complexer. Temeer omdat er vaak nog veel onduidelijkheden zijn over de toepassing. Een actueel voorbeeld is de nieuwe wet voor de afvalbeheerbijdrage voor SUP-verpakkingen (Single Use Plastics). De wet gaat in vanaf 1 januari 2023, maar het is gebleken dat er vanuit de overheid meer duidelijkheid nodig is over de definiëring van artikelen en de manier van administreren. Daarom voeren we op dit moment verschillende gesprekken met collega’s in de verpakkingsmarkt, leveranciers en brancheorganisaties om de wetgeving duidelijk en werkbaar te maken. Daarnaast zijn er ook gesprekken gevoerd met de Tweede Kamer, waarbij voornamelijk de SGP zich inspant om op korte termijn de nieuwe wet te verduidelijken.

De complexiteit en de impact van de veranderende wet- en regelgeving laat het belang van onze functie als verpakkingsadviseur en -expert zien. We zullen daarom het komende jaar, naast de continue ontwikkeling van onze technische verpakkingskennis, meer inzetten op kennisdeling en heldere advisering op dit gebied.

 Onze wens voor 2023

Het kan een persoonlijke kwestie zijn, maar terugkijken probeer ik altijd te doen met een blik van dankbaarheid. Voor wat ons is gelukt en voor wat ons is gegeven. En ik kan namens onze hele team zeggen dat we dankbaar zijn voor 2022. Dankbaar voor een jaar waarin BVP als een stabiele rots overeind bleef tussen het geweld van de onrust in de wereld en de verpakkingsmarkt. Dankbaar voor de teams van zowel BVP als Qudoos die met enthousiasme en doorzettingsvermogen hun werk hebben verricht. Dankbaar voor onze gezondheid en voor gezonde cijfers. Dankbaar voor vrede, waar dat in andere delen van de wereld helaas niet vanzelfsprekend is. Hopelijk krijgt het bekende kerstlied ‘vrede op aarde’ hierdoor nog meer betekenis. Wij blijven hopen op wereldvrede en wensen jou ook van harte persoonlijke vrede toe.