Overzicht Nieuws

Evalueren en inspireren – eindejaarsblog 2021

Terugblik 2021

Complexiteit op de verpakkingsmarkt

2021 is een uitzonderlijk jaar voor ons geweest. Op alle mogelijke vlakken zijn we uitgedaagd om op de toppen van ons kunnen te werken. Vanwege de schaarste in grondstoffen hebben we te maken met uitzonderlijk lange levertijden en hoge prijzen terwijl de vraag naar verpakkingsmaterialen juist sterk toenam. Beschikbaarheid was nog nooit zo lastig. Ondanks deze uitzonderlijkheden, kijken we terug op een goed jaar. Dit was het jaar waarin onze creativiteit, schakelend vermogen, meedenkend vermogen en inzet als nooit beloond werden, want we wisten keer op keer onze klanten tijdig te voorzien van verpakkingen. Waar nodig hebben we voorraden vergroot en vroegtijdig besteld. Dankzij onze voortdurende doorontwikkeling op het gebied van ICT en  dataprocessen, waren we in staat om onze klanten goed te bedienen. Een voorbeeld van het gebruik van de juiste data is het inzichtelijk krijgen van afnamepatronen en deze te combineren met een forecast van onze klanten waardoor wij hen zo goed als mogelijk hebben kunnen informeren en adviseren.

Duurzaam verpakken

Nog twee punten waar we trots op zijn: we hebben in april onze BRCGS-certificering weten te behalen, met een prachtige AA score! Daarmee wordt onze voortdurende focus op digitalisering én verduurzaming bevestigd. Ook hebben we het afgelopen jaar behoorlijk ingezet op het verduurzamen van ons pakket aan verpakkingsmaterialen. Een mooi voorbeeld hier van is de introductie van de Papercooler. De Papercooler is een volledig recyclebare isolerende verzendverpakking van 100% papier en daarmee een bewezen milieuvriendelijk alternatief voor de traditionele piepschuim koelverzendbox.

Qudoos

Tot slot hebben we in het afgelopen jaar een start gemaakt met Qudoos. Qudoos heeft als kernactiviteit klanten te ondersteunen in het inpakproces en dan met name in de operatie. Daar waar klanten op zoek zijn naar extra handen of het outsourcen van het inpakwerk kunnen wij hierin met deze nieuwe activiteit van dienst zijn. Bovendien willen we hiermee onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, doordat hier mensen werken die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. We hebben bewust geen ruchtbaarheid gegeven aan Qudoos, zodat we het eerst goed konden opstarten. We willen graag dat wat we doen, goed doen. Informeer gerust bij uw contactpersoon naar de mogelijkheden.

 

Onze plannen voor 2022

Continue uitdagingen

Ook in 2022 kunt u van ons verwachten dat we hard blijven werken om BVP te laten meegroeien met de markt, met de veranderende vraag en met klantbehoeften. We verwachten niet dat de krapte op de grondstoffenmarkt op korte termijn verandert, dus we zullen nog wel een tijd te maken hebben met stijgende prijzen en capaciteitsproblemen. Daarin hebben we ook een aantal uitdagingen; zo hebben we teamuitbreiding nodig en zijn onze magazijnen vol.

Focus op duurzaam verpakken

Ook kunt u van ons verwachten dat we u meer en meer proactief gaan uitdagen om gebruik te maken van de meest duurzame verpakking. Zo hebben we voor meerdere klanten het afgelopen jaar (duurzame) winst weten te behalen door lichtere verpakkingen te leveren, zodat er minder verpakkingsmateriaal nodig is. Ook zijn er verpakkingen gewijzigd naar verpakkingen bestaand uit monomateriaal. Per klant zullen wij reactief én proactief onze verantwoordelijkheid blijven nemen als het gaat om duurzaam verpakken. Onze systemen zullen op dit onderwerp verder ontwikkeld worden, zodat ze hierin maximaal ondersteunend zijn.

 

Onze wens voor 2022

Het risico van deze roerige tijden is dat we ondanks onze voorspoed toch geneigd zijn de nadruk te leggen op de zaken die niet goed gingen of goed zijn. Of misschien de nadruk te leggen op de (onderlinge) verschillen die steeds groter lijken te worden. Ik wens u daarom van harte tevredenheid en vrede toe. Dat we kunnen loslaten in dat waar we geen invloed op hebben en dat we uit mogen kijken en hoop kunnen vinden in de nieuwe mogelijkheden die in het verschiet liggen. Kerst is een tijd van rust, bezinning, vrede en licht. Ik wens dit voor u en uw naasten voor de komende dagen en voor het komende jaar.