Overzicht Nieuws

COVID-19/ Samen verantwoordelijkheid nemen en zorgdragen

Berichtgeving namens directie BVP naar aanleiding van de getroffen maatregelen door COVIS-19:

Dordrecht, maandag 16 maart 2020

Nederland (en inmiddels vele andere landen) bevindt zich door het Corona-virus in een bijzondere situatie. Dit heeft grote invloed op de samenleving en op de economie. Wij van BVP hopen van harte dat de genomen maatregelen effectief zullen blijken en verspreiding van dit virus ingedamd zal worden en snel weggenomen wordt.

Waardering
Ondanks het feit dat ten volle onze kwetsbaarheid blijkt, merken we ook dat er strijdlust aanwezig is bij onze toeleveranciers, klanten en medewerkers om onze processen zoveel als mogelijk te optimaliseren. Dit vraagt om flexibiliteit, daadkracht en extra inzet. Wij zien deze elementen zowel zakelijk als privé toegepast worden en daar spreken wij onze waardering voor uit.

BVP blijft operationeel
BVP behoort tot een cruciale schakel voor zowel de farmacie als de voedselketen. Wij zullen onze taak als voorziener van de vitale functies van deze branches zorgvuldig uit blijven voeren.

Dit betekent dat wij bereikbaar zijn voor (aan)vragen en dat we onze klanten zullen blijven voorzien van verpakkingsoplossingen.

Vooralsnog kunnen wij dit naar behoren uitvoeren, onze voorraden verpakkingen en materialen zijn op peil en onze jarenlange ervaring en opgebouwde netwerk van toeleveranciers maakt ons creatief en flexibel in het zoeken naar de meest optimale oplossing.

Up-to-date
Indien er veranderingen optreden die van invloed zijn op onze klanten dan zullen we u hiervan direct op de hoogte stellen. Andersom willen we onze toeleveranciers vragen BVP tijdig op de hoogte te stellen van ontwikkelingen die leverprestaties beïnvloeden.

Samen nemen we de verantwoordelijkheid en alleen in samenwerking kunnen we zorgdragen voor een goed verloop tijdens en ook na deze uitdagende en complexe tijd. Nogmaals en ook bij voorbaat dank voor ieders medewerking en inspanningen!