Overzicht Nieuws

Wijziging regelgeving Afvalbeheerbijdrage

Per 1 januari 2023 gaat de gewijzigde regelgeving van de Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen in. Tot voor kort waren er nog veel onduidelijkheden over de toepassing ervan. Hierover hebben we de afgelopen periode met diverse partijen gesprekken gevoerd.  Afgelopen woensdag zijn de laatste aanpassingen bekend geworden. Samenvattend betekent dit het volgende:

Eén van de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe regelgeving is dat de verantwoordelijkheid voor de aangifte verschuift naar de importeur of producent van de lege verpakking en dat de toepassing van het begrip producent of importeur gaat veranderen.

In de regelgeving t.a.v. Afvalbeheerbijdrage wordt o.a. onderscheid gemaakt tussen een Verkooppuntverpakking (VPV) en een Single Used Plastic (SUP).

De heffing met betrekking tot de Verkooppuntverpakking is van toepassing op verpakkingen die naar hun aard bestemd zijn om op het verkooppunt te worden afgevuld. Zie hiervoor de Lijst verkooppuntverpakkingen 2023 die door ons ontvangen is van het Afvalfonds Verpakkingen. Meer info vindt u op de website van het Afvalfonds.

De SUP-heffing is van toepassing op producten die vallen onder de door het Afvalfonds gestelde voorwaarden voor een SUP verpakking. Meer info vindt u op de website van het Afvalfonds.

Indien van toepassing zullen wij deze heffingen moeten doorberekenen. Op het moment dat wij de Afvalbeheerbijdrage ten aanzien van Verkooppuntverpakking plus SUP opslag in rekening brengen, zullen wij dat uiteraard kenbaar maken op de factuur (extra regel op product niveau). Wanneer u als opdrachtgever verpakkingen laat vervaardigen waar uw eigen naam of logo op de verpakking staan, bent u verantwoordelijk voor de afdracht. In dat geval zullen wij dus niets aan u doorberekenen. Hiervoor geldt een drempel van 50.000 kg. per jaar. Inzake de SUP heffing geldt er geen drempel.

De tariefstelling is vastgesteld door het afvalfonds.

Vragen?

De regelgeving betreffende de afvalbeheerbijdrage kan invloed hebben op de keuzes die u maakt voor uw verpakkingsbeleid. Wij denken graag met u mee voor de meest passende oplossing. Hiervoor kunt u altijd terecht bij uw accountmanager of neem contact op via ons algemene telefoonnummer 078 652 40 60. We helpen graag verder!

Heeft u specifieke vragen over de nieuwe regelgeving, dan kunt u terecht bij Leen van Bochove (lvanbochove@bvp.nl) of Johan Vlot (jvlot@bvp.nl).