Stijgende lijn prijzen en levertijden papier en kunststof zet door

Extreme ontwikkelingen grondstoffenmarkt

De extreme ontwikkelingen op de grondstoffenmarkt zijn nog steeds aan de orde van de dag zijn. Daarom vinden we het van waarde om u een update te geven over de gevolgen voor de afname van papieren- en kunststof producten. Eerdere berichtgeving met uitleg over de oorzaken van deze extreme ontwikkelingen, kunt u terugvinden op onze website en social media kanalen. Tevens wijzen we u op een artikel van het FD over de krapte op de kartonmarkt.

Prijzen en levertijden in stijgende lijn

Wereldwijd is er een groot tekort aan grondstoffen en productiecapaciteit voor papieren- en kunststof producten. Dit resulteert al geruime tijd in enorme prijsstijgingen en hoge levertijden voor papier en kunststof. De economie is groeiende en de verwachting is dat deze situatie nog zeker het hele jaar aanhoudt. BVP hanteert sinds maart dit jaar dagprijzen voor alle papieren- en kunststof producten. Gezien de huidige ontwikkelingen zullen we dit voor alsnog moeten blijven hanteren. Uiteraard blijven we er alles aan doen om de hoge prijzen en lange levertijden zoveel mogelijk te beperken. Bijvoorbeeld door alternatieve producten aan te bieden of om slim om te gaan met voorraadhouding en productieplanning.

Graag willen we u erop attenderen dat, in verband met de eindejaarsdrukte, het van groot belang is om uw bestellingen en reserveringen vooruitlopend op deze periode, zo snel mogelijk aan ons door te geven.

Nog steeds geldt dat een maximale inspanning geen garantie biedt op de uitkomst.

BVP staat voor u klaar

Ook nu willen we weer benadrukken dat we ons ervan bewust zijn dat deze situatie voor niemand wenselijk is. Onze accountmanagers en ons team van de backoffice staan ten alle tijden voor u klaar om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. We zullen u steeds zo tijdig mogelijk informeren als er veranderingen zijn in de situatie, ook omtrent uw aanvragen en bestellingen.

Tot slot: het afgelopen half jaar is ons oplossend vermogen regelmatig stevig aan de tand gevoeld en hebben we verhitte momenten gekend. Gelukkig kunnen we u berichten dat mede door de toegewijde inzet en medewerking van collega’s, klanten en leveranciers, we ons er goed doorheen hebben geslagen. Dit geeft ons, en hopelijk u ook, goede moed en vertrouwen voor de tijd die nog komen gaat.

We zijn dankbaar voor dit vertrouwen en voor uw begrip.